SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

MIEJSCE: szkolenie stacjonarne w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
zajęcia online (platforma ZOOM)
TERMIN: dostosowany do potrzeb zamawiającego.
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
KOSZT: 1.600 zł*