TRENING KONTROLI AGRESJI (TZA) – MODEL PRACY TERAPEUTYCZNEJ W NURCIE BEHAWIORALNO-POZNAWCZYM Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

 Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną.

MIEJSCE: Centrum „Arka” W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/ hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 19-20.03.2022 r.

CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych

KOSZT: 500 zł

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej.

PROWADZĄCA: mgr Małgorzata Gontarek – ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies). Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina. Wraz z innymi trenerami rozpowszechniła tę metodę pracy w Polsce. Terapeuta EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje (obecna nazwa Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę). Jest dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką i trenerem rekomendowanym przez PTP.

Charakter i zakres szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania teoretycznych metod wspomagających zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz kontrolowanie związanej z nimi sfery przeżywania. Propozycja programowa skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.
Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie uwarunkowań występowania agresji, podstawowych zasad treningu umiejętności prospołecznych, prezentację przebiegu i założeń treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego

PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; osobowościowe i poza osobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań agresywnych i przemocowych.
 2. Metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.
 3. Omówienie głównych założeń TZA wg. Goldsteina.
 4. TZA jako sposób pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 5. Czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji.
 6. Trening umiejętności prospołecznych – techniki kształtowania umiejętności społecznych.
 7. Trening kontroli złości – prezentacja z komentarzem.
 8. Trening wnioskowania moralnego – prezentacja z komentarzem.
 9. Zasady współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka, zapobieganie agresji poprzez zadania interdyscypline.

CENA ZAWIERA:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • serwis kawowy.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Więcej informacji na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/edukacjaterapeutyczna

Liczba miejsc ograniczona

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.