TERAPIA RĘKI III STOPNIA GRAFOMOTORYKA M2CONCEPT

UWAGA – w kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs TR I i II*w dowolnej firmie oraz osoby, które jeszcze nie ukończyły TR I i II* jednak muszą być świadome, ze wiedza z zakresu TR I i II* omawiana na kursach prowadzonych przez Emilię Mikołajewską nie będzie na TR III* powtarzana.

MIEJSCE: Radom/ Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 16.11.2024 r.

CZAS: 10 godzin wykładowych godziny: 9.00-16.30

KOSZT: 700 zł

DLA KOGO: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, wszyscy zainteresowani programem.

PROWADZĄCA: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, absolwentka m.in. kierunku Ortoptyka, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I – III stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

–  Terapia ręki. Diagnoza i terapia”

–  Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020

–  Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020

–  Terapia ręki. Samoobsługa. M2 Concept.” wyd. 2020

– Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
–  Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym”

–  Terapia ręki – warsztat. Biomechaniczna analiza zabaw.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rozwój sprawności grafomotorycznej
 2. Rozwój chwytu pisarskiego.
 3. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
 4. Identyfikacja przyczyn deficytów grafomotorycznych – specyficzna diagnoza grafomotoryczna

– pozycja (ciała, kończyny górnej, ułożenia palców)

– lateralizacja

–  nacisk

–  wyhamowanie
    5. Sposoby postępowania w stwierdzonych przyczynach deficytów grafomotorycznych

– dobór pozycji ciała oraz parametrów krzeseł i ławek

– lateralizacja, jak wyznaczyć oka i rękę dominującą, dobór akcesoriów adekwatnych do dominacji ręki, postępowanie zależne od stwierdzonej dominacji ręki

–  nacisk, trening kontroli reki w kontekście stopnia nacisku, w tym Kinesiotping

–  wyhamowanie, trening kontroli reki w kontekście pracy w liniaturze i konturze

 1. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego

– jak trenować chwyty grafomotoryczne (rozwiązanie autorskie)
    7. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego

–  jak dobrać nakładki grafomotoryczne zależnie od deficytów (analiza autorska)

 1. Autorska analiza biomechaniczna parametrów przedmiotów piśmiennych

–  jaka grubość, długość i kształt są korzystne a jakie nieoptymalne

–  czy kształt trójkątny jest optymalny
  9. Zabawki, zabawy i  narzędzia wspierające umiejętności grafomotoryczne.                                             10. Zasady tworzenia programu terapii ręki w problemach grafomotorycznych.

    Uwaga:
 – program autorski podlega ochronie,
– uczestnicy przygotowani na ewentualne ubrudzenie się

CENA ZAWIERA:

– materiały drukowane

– materiały do zajęć praktycznych

– poczęstunek kawowy

– certyfikat

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Zapraszamy również do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/edukacjaterapeutyczna/

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.