Edukacja Matematyczna Dzieci W Wieku Przedszkolnym Według Koncepcji Prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej Część I

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)

TERMIN: 11-12.12.2021r.

Piątek Sobota 10:00 – 17:00 /Niedziela 09:00 – 14:00

KOSZT: 420 zł

Dla kogo: pedagodzy, nauczyciele matematyki, nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedszkola, psychologowie, terapeuci, studenci.

Prowadząca: mgr Ewa Zielińska – wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego, co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej na Studiach Podyplomowych z metodyki wychowania przedszkolnego i pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie . Do chwili obecnej prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi przy aktywnym udziale nauczycieli i rodziców.

CENA ZAWIERA:

 • zaświadczenie uprawniające do pracy metodą,
 • materiały dydaktyczne,
 • przerwy kawowe.

 PROGRAM SZKOLENIA CZĘŚĆ I (12 h dydaktyczne):          
1. Przyczyny niepowodzeń dzieci w uczeniu się matematyki.
2. Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć matematycznych.
3. Poznanie schematu własnego ciała – rozwiązania metodyczne dla dzieci od 3 do 9 roku życia.
4. Orientacja w przestrzeni – przykłady zabaw, zajęć i sytuacji edukacyjnych dla dzieci od 5 do 9 roku życia.
5.Rytmy i rytmiczna organizacja czasu – zabawy dla dzieci od 3 do 9 roku życia. Wprowadzenie znaków < > =
6.Liczenie – zabawy rozszerzające zakres liczenia dzieci na miarę ich możliwości
7. Rachowanie wraz z zabawami i grami o wątku matematycznym.

 CELE SZKOLENIA:

 1. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej część I: (celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodyką prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi od 3 roku do 9 roku życia w zakresie następującej tematyki: przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, poznania schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej, rytmów i rytmicznej organizacji czasu oraz liczenia)

 WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.