METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE II STOPIEŃ

MIEJSCE: Radom

TERMIN: 04-05.02.2023 r.

CZAS TRWANIA: 2 dni (18 godz. dydaktycznych)

KOSZT: 450 zł

DLA KOGO:  absolwenci kursu stopnia I prowadzonych przez licencjonowanych trenerów ISCO: czyli: Małgorzata Mroziak, Bożena Kisiel, Alicja Wilkołazka, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. Pozostałe są nieważne.

Kurs II° przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę. II stopień kursu skierowany jest dla osób chcących być liderami grup oraz prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu.

PROWADZĄCY: mgr Dariusz Okrzesik (rocznik 1969), trener Ruchu Rozwijającego wg V.Sherborne – uprawnienia do prowadzenia szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO nr 86/2008) w Anglii.  22 lata doświadczeń w pracy i 8 lat w szkoleniach z tej metody m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. M. Bogdanowicz (certyfikat ISCO). Współautor książki „Opis i planowanie zajęć wg MRR V. Sherborne” Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach z Ruchu Rozwijającego V. Sherborne w kraju i poza krajem (m.in. w Belgii, Szwecji, Anglii, Norwegii, Luksemburgu).

Od niedawna mieszka i pracuje jako psycholog w Cieszynie (Pracownia Edukacji Psychologicznej). Poprzednio, przez ponad 20 lat związany z Sopotem m.in. jako psycholog (także jako dyrektor) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Jest m.in. absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Odnowy biologicznej i fizjoterapii na AWF w Gdańsku, a także Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

SZKOLENIE II° – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.

PROGRAM SZKOLENIA drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Każdy z uczestników przywozi ze sobą 10 – minutowy materiał filmowy z prowadzonych zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, który Pan Dariusz Okrzesik (prowadzący szkolenie) podda analizie i przekaże wskazówki do dalszej pracy.
 2. Kopia zaświadczenia o ukończeniu stopnia I u jednego z licencjonowanych liderów Ruchu Rozwijającego w Polsce, czyli: Małgorzata Mroziak, Bożena Kisiel, Alicja Wilkołazka, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. Pozostałe nie są ważne.
 3. 100% frekwencja, proszę właściwie zaplanować podróż.
 4. Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych. Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom.
 5. Strój sportowy.
 6. 70 % zajęć to zajęcia ruchowe.

CENA ZAWIERA:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe- herbaciane

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.





  Zapisz się na szkolenie:










  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)






  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.