METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE II POZIOM

MIEJSCE: Radom
TERMIN: 11.05.2024 r.
CZAS TRWANIA: 11 godz. dydaktycznych (sobota: 9.00-19.00)
KOSZT: 550 zł /osoba

DLA KOGO?
Kurs II Stopnia – SDM Practitioner przeznaczony jest dla osób, które:
– ukończyły certyfikowany  kurs I stopnia MRR,
– mają doświadczenie w prowadzeniu samodzielnym zajęć,
– materiał filmowy (ok. 10 min.) lub fotorelacja (prezentacja) z zajęć prowadzonych z grupą (służy on prezentacji i analizy, nie ocenie i nie będzie kopiowany ani rozpowszechniany).

PROWADZĄCY: Dariusz Okrzesik – Jestem licencjonowanym trenerem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psychologiem, oligofrenopedagogiem, absolwentem AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Ponadto pełnie funkcję nauczyciela dyplomowanego. Wraz z prof. M. Bogdanowicz współtworzyłem najnowszy podręcznik do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005). Posiadam uprawnienia do szkoleń według programu ISCO.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

SZKOLENIE II° – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.

PROGRAM SZKOLENIA drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe.

CENA ZAWIERA:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uprawnieniu do prowadzenia zajęć.
 • materiały szkoleniowe.
 • serwis kawowy – herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:

Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej. Upewnij się, że dane są prawidłowe przed kliknięciem przycisku „Wyślij”!

Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych

pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

Finansowanie z Urzędu Pracy
Pracownicy i pracodawcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 80% lub 100% poprzez KFS. Nasi eksperci służą pomocą w załatwianiu wszelkich formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.