PAP/ ACA PRZYSTOSOWANA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA ADAPTED COGNITIVE ACTIVITY METODA ROZWOJU KOMPETENCJI POZNAWCZYCH UCZNIA Z GŁĘBOKĄ WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – POZIOM BASIC – ADAPTATOR

MIEJSCE: Radom
TERMIN: 23-24.11.2024 r.
CZAS TRWANIA: 16 godz. dydaktycznych (sobota: 9.00-16.00, niedziela: 9.00-16.00)
KOSZT: 850 zł  

DLA KOGO?
Warsztat skierowany jest do profesjonalistów – nauczycieli, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, którzy zmęczeni są stymulacyjnymi formami zajęć, mierzących się z brakiem motywacji, poszukujących adekwatnych do wieku i poziomu doświadczeń edukacyjnych, form oddziaływań dla swoich uczniów

PROWADZĄCY: Maciej Baraniewicz – pedagog specjalny, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena. Od 1998 roku prowadzący szkolenia dla nauczycieli w Polsce i za granicą z zakresu diagnozy, edukacji i terapii uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. W dorobku: kilkadziesiąt szkoleń i konferencji z w/w zakresu w kraju i za granicą. Współprowadzący 3-semestralne studia podyplomowe „AAC” zrealizowane z udziałem grantu MEN przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w latach 1999-2001. Wykładowca w ramach podyplomowych studiów AAC na Uniwersytecie Pedagogicznym w latach 2016-2018. Konsultant i realizator projektu „Przestrzeń Komunikacji” realizowanego przy Politechnice Krakowskiej (2018-2019). Kreator innowacyjnego podejścia do edukacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym opartym na planowaniu, konstruowaniu i wykorzystywaniu przystosowań umożliwiających diagnozę, rozwój poznawczy i zabawę uczniów z wieloraką niepełnosprawnością; Autor koncepcji PAP/ ACA Przystosowana Aktywność Poznawcza/adapted cognitive activity Propagator idei przewagi edukacji nad opieką i terapią w pracy z tą grupą uczniów.
Współtwórca standardów edukacji uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
Twórca programu pracy z uczniem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością opartego na metodzie projektu. Autor licznych publikacji i wystąpień dotyczących edukacji uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym.

CEL: Zapoznanie z nowatorskim podejściem do rozwoju i wykorzystania umiejętności poznawczych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością – metoda PAP/ACA. Metoda wychodzi poza koncepcję biernych oddziaływań stymulacyjnych stawiając na pierwszym miejscu aktywność dziecka. Przedstawię założenia i sposób realizacji metody PAP/ACA w edukacji ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

PROGRAM SZKOLENIA*:
DZIEŃ I
Część I/9.00 – 10.30  Założenia metody PAP
Część II/10.45 – 12.15  Inteligencja sensoryczno – motoryczna: przestrzeń edukacyjna
wg. Piageta
Część III/12.45 – 14.15
Adaptacje – czego dotyczą.
Możliwości i sposoby pozycjonowania ucznia z uwzględnieniem formy i rodzaju aktywności.
Pozycja „zero” –jej znaczenie w skutecznym działaniu i sensomotorycznym poznawaniu świata.
Część IV/ 14.30 – 16.00
Rodzaje przystosowań i adaptacji.
Konstruowanie prostych adaptacji.
DZIEŃ II
Część I/9.00– 10.30 Zaznajomienie się z pakietem startowym pomocy do realizacji metody PAP
Część II/10.45 – 12.15 Schemat oceny zdolności poznawczych.- samodzielna ocena –praca w grupach, ocena swojego ucznia lub na podstawie prezentowanego filmu
Część III/12.45 – 14.15 Schemat oceny zdolności poznawczych- samodzielna ocena –praca w grupach, ocena swojego ucznia lub na podstawie prezentowanego filmu
Część IV/ 14.30 – 16.00 PAP – Przystosowana Aktywność Poznawcza ocena potrzeb i możliwości pod kątem wprowadzanych adaptacji

* Podział czasowy na poszczególne moduły ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na potrzeby uczestników szkolenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:
– założenia i sposób realizacji metody PAP
– schemat oceny rozwoju poznawczego osób z GWN
– rolę zmysłu dominującego w rozwoju kompetencji poznawczych
– możliwości i sposoby pozycjonowania ucznia z uwzględnieniem formy i rodzaju aktywności
(pozycje do aktywności i wypoczynku)
– rodzaje przystosowań i adaptacji

W TRAKCIE SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ:
– przypomnienia założeń koncepcji rozwoju sensomotorycznego wg. Piageta z uwzględnieniem specyfiki osób z GWN
– na podstawie materiału filmowego, analizy zachowania ucznia i oceny pod kątem rozwoju poznawczego oraz w zakresie niezbędnych przystosowań i adaptacji
– zapoznania się z bogatym repertuarem pomocy konstruowanych z myślą o edukacji uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
– podjąć próbę samodzielnego konstruowania pomocy
– zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z uczestnikami warsztatów

CENA ZAWIERA:

  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie miał prawo do kontynuacji zdobywania umiejętności w obszarze metody PAP na poziomie advanced a finalnie ubiegania się o certyfikat terapeuty metody PAP.
  • materiały szkoleniowe.
  • serwis kawowy.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.