WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ SPEKTRUM ZACHOWAŃ AUTYSTYCZNYCH

MIEJSCE: Radom/Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 26.10.2024 r.
CZAS TRWANIA: 7 godz. dydaktycznych (sobota: 10.00-16.00)
KOSZT: 450 zł  

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej.

PROWADZĄCA: MONIKA KARWACKA – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny oraz seksuolog. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz dydaktycznymi. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla studentów, nauczycieli oraz rodziców osób niepełnosprawnych. Od roku 2001 wspiera ośrodki edukacyjne oraz pomocy społecznej prowadząc konsultacje, szkolenia oraz superwizując pracę terapeutyczną z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przez ponad 9 lat kierowała środowiskowym domem samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, gdzie wypracowała i wdrożyła modele pracy terapeutycznej oparty na podejściu skoncentrowanym na osobie.
Aktywnie bierze udział w życiu naukowym jako prelegent podczas konferencji i seminariów. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych. Pod jej redakcją ukazała się książka „Dorośli z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeby prawa możliwości”, w której opisana jest koncepcja oraz metody pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością. Jest czynnym zawodowo nauczycielem.

CEL: Poszerzenie wiedzy specjalistów w obszarach związanych z rozwojem psychoseksualnym młodzieży i młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz spektrum autyzmu, rozwijanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi z niepełnosprawnościami, radzenia sobie z problemami ich seksualności

PROGRAM SZKOLENIA/ZAGADNIENIA:
Pomiędzy wiecznym dzieckiem a demonem seksu. Stereotypy dotyczące seksualności osób z intelektualną niepełnosprawnością oraz osób z spektrum zachowań autystycznych. Konsekwencje wynikające ze stereotypów dla postrzegania dla postrzegania osób z niepełnosprawnościami i edukacji seksualnej.

Trzy filary współczesnej edukacji psychoseksualnej Cele, zadania i prawidłowości edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z spektrum zachowań autystycznych. Konsekwencje braku edukacji seksualnej. Kompetencje nauczyciela – edukatora seksualnego.

Prawidłowości rozwoju psychoseksualnego w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości. Prawidłowości rozwoju psychoseksualnego nastolatków i młodych dorosłych. Wpływ niepełnosprawności intelektualnej i spektrum zachowań autystycznych na rozwój psychosekualny.

Seksualność okresu dojrzewania i wczesnej dorosłości. Dojrzewanie – jak zmienia się moje ciało? Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów o miesiączce, polucjach, owłosieniu ciała. Dojrzewanie – jak reaguje moje ciało? Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów o potrzebie seksualnej i zachowaniach seksualnych. Przyjaźń czy miłość? Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów o przeżywaniu i wyrażaniu uczuć. Dylematy związane z tworzeniem związków, prokreacją i antykoncepcją u osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Normatywne i problemowe zachowania seksualne. Normatywne i nienormatywne zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób w spektrum autyzmu. Seksualne i pozaseksualne przyczyny masturbacji. Wytyczne dotyczące reagowania na masturbację – socjalizacja zachowania. Przyczyny innych problemowych zachowań seksualnych oraz możliwości wsparcia pedagogicznego.

Uwaga: Podczas szkolenia nie będą poruszane zagadnienia dotyczące seksualności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie z elementami warsztatu, krótkie prezentacje problemowe, studia przypadków, praca w podgrupach.

CENA ZAWIERA:

 • materiały drukowane,
 • zaświadczenie,
 • serwis kawowy.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.