WCZESNA DIAGNOZA I STYMULACJA LOGOPEDYCZNA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

MIEJSCE: Radom/ CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)

TERMIN: 16.10.2021 r.

CZAS TRWANIA: sobota: 10.00- 18.00

KOSZT: 490 zł

DLA KOGO? Logopedzi, neurologopedzi, doradcy laktacyjni, położne

PROWADZĄCA: Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu,  neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, w zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy zaburzeniami genetycznymi.

Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa)

Autorka licznych specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka wielu pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych.
Współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.), „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt” (2019) Współzałożycielka  Polskiego Związku Logopedów. Dla portalu www.logopeda.org.pl  prowadziła przez 9 lat Konsultacyjną Poradnię Internetową.
Inicjatorka  akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).
Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Cele i pojęcia wczesnej interwencji

 1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
 • czynniki endo- i egzogenne; istota wywiadu
 • rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
 1. Warunki okołoporodowe:
 • poród: norma i patologia
 • metody diagnostyczne noworodka
 1. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia
 1. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne – propozycja własna
 1. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podst. własnych badań własnych
 1. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
 • zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
 1. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
 • dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
 • formy aktywności prewerbalnej
 • rozwój fonacji pozytywnej
 • karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
 • kalendarz funkcji pokarmowych
 1. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych- propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

CENA ZAWIERA:

 • Materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenie,
 • Serwis kawowy.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.