TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ON-LINE

TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ON-LINE

Realizowany przez Centrum Terapii Behawioralnej (CTB) we współpracy z Instytutem Edukacji Terapeutycznej w Radomiu

MIEJSCE: Platforma Zoom

TERMIN: 21.09.2024 R. (sobota)

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (8 godz. dydaktycznych)

KOSZT: 450 ZŁ

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów (w szczególności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera) oraz zaburzeniami psychicznymi. Specjalistów pracujących z młodzieżą wykazującą problemy wychowawcze oraz młodzieżą u której długotrwała izolacja spowodowała wykształcenie mechanizmów dysfunkcyjnych w relacjach międzyludzkich.

PROWADZĄCA:

mgr BARBARA OLSZEWSKA – pedagog specjalny, licencjonowany superwizor PLTB, certyfikowany terapeuta behawioralny, nauczyciel wspomagający kształcenie integracyjne oraz tyflopedagog. Od 2006 roku prace zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracownik Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach, gdzie prowadzi terapie indywidualną, grupową (trening TUS), punkt konsultacyjny oraz przeprowadza diagnozy funkcjonalne dzieci. Zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne oraz w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu jako tyflopedagog. Współpracuje z fundacją z ASPi-racjami w Łodzi, Niepublicznym Punktem Przedszkolnym „Niebieski Zakątek II” w Chorzowie oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową „Niebieski Zakątek” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie jako konsultant terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Umiejętności społeczne – termin/definicja.
 2. Trener – osoba prowadząca zajęcia.
 3. Dobór do grup.
 4. Umiejętności bazowe: kontrola poleceniowa, współdzielenie pola uwagi, naśladowanie, komunikacja, zabawa.
 5. Organizacja grupy.
 6. Motywacja.
 7. Wzmocnienia.
 8. Gospodarka żetonowa i systemy punktowe.
 9. Kontrakty behawioralne.
 10. Sposoby uczenia umiejętności społecznych – metody i techniki.
 11. Podpowiedzi.
 12. Formy pracy.
 13. Opracowanie tematu spotkania.
 14. Omówienie dostępnej literatury.

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom (na żywo)

W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Pamiętajcie proszę o sprawdzenie SPAMU–u i innych folderów. Na kilka minut przed szkoleniem proszę otworzyć link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie TUS.

 • materiały szkoleniowe PDF przesłane na maila w dniu szkolenia.
 • certyfikat o ukończeniu szkolenia potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych wysłany do każdego uczestnika pocztą tradycyjną.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 25 1050 1793 1000 0090 8336 1726 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.