TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA-ART (szkolenie trenerskie)

MIEJSCE: Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/ hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: I ZJAZD: 07-09.03.2025, II ZJAZD 11-13.04.2025 r.

CZAS: 53 godz. szkoleniowe

KOSZT: 4000 zł/osoba

DLA KOGO: Szkolenie trenerskie TZA – ART skierowane jest do wszystkich osób, które pracują z drugim człowiekiem.
Trening Zastępowania Agresji jest doskonałym narzędziem poznawczo – behawioralnym, wdrażanym w szkołach i instytucjach. Dlatego też na szkolenie zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, wychowawców. Do udziału serdecznie zapraszamy również kuratorów sądowych i specjalistów HR, oraz inne osoby, które chciałyby wykorzystywać Trening Zastępowania Agresji w swojej pracy z ludźmi.

PROWADZĄCA: Cecylia Bieganowska: psychoterapeutka, socjoterapeutka dzieci i młodzieży, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART i Master Trener Treningu Zastępowania Agresji PEACE – ART. Od 2016 roku członkini Zarządu Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International, w latach 2020-2024 wiceprezeska zarządu tej organizacji. Szkoleniowiec nauczycieli, terapeutów, kuratorów sądowych w zakresie zdrowia psychicznego, wykorzystywania programów poznawczo – behawioralnych w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami oraz osobami w kryzysie emocjonalnym i z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu. Prowadziła terapię zaburzeń psychicznych i osobowości w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na oddziale dziennym psychiatrycznym leczenia traumy.

Trening Zastępowania Agresji to program poznawczo – behawioralny, przeznaczony do kształtowania kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Choć pierwotnie kierowany był dla osób ewidentnie agresywnych, a nawet przemocowych, współcześnie, w związku z jego licznymi aktualizacjami i adaptacjami, kierowany jest do wszystkich, którzy chcąc pracować nad swoimi kompetencjami społeczno – emocjonalnymi.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech podstawowych komponentów:

Treningu Kontroli Złości – w tej części treningu uczestnicy uczą się podstaw samoregulacji emocjonalnej. Choć złość jest główną emocją, na której się opieramy, struktura treningu może być wykorzystywana również do pracy z innymi nieprzyjemnymi emocjami. W czasie treningu uczestnicy poznają rolę i znaczenie złości oraz w praktyce uczą się sekwencji kontroli złości, dzięki której potrafią regulować napięcie zarówno na poziomie ciała, jak i umysłu.

Trening Umiejętności Prospołecznych – to kompleksowy trening, który w realnych, życiowych sytuacjach uczestników pozwala  aplikować konkretne kompetencje społeczne, dzięki którym uczestnicy mogą lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich. Struktura treningu jest niezwykle przejrzysta, powtarzalna, dzięki czemu trenerzy mogą się skoncentrować na konkretnej umiejętności i pracy w procesie, a uczestnicy mogą szybko poczuć się bezpiecznie w dobrze znanej sobie strukturze pracy.

Trening Wnioskowania Moralnego – stworzony po to, aby stymulować rozwój moralny uczestników, skłaniając ich do podejmowania w życiu coraz bardziej dojrzałych i prospołecznych decyzji. Oparty o teorię rozwoju moralnego Lawrenca Kohlberga, zazwyczaj wprowadzany jest dopiero w momencie, kiedy grupa potrafi już panować nad własną impulsywnością i posługuje się przynajmniej podstawowymi kompetencjami społecznymi.

Program szkolenia:

– Trening Kontroli Złości:

 • Wprowadzenie do komponentu
 • Definiowanie podstawowych pojęć związanych z agresją
 • Praktyczna prezentacja poszczególnych kroków sekwencji kontroli złości
 • Modelowanie i trenowanie całej sekwencji Treningu Kontroli Złości na wybranych sytuacjach

– Trening Umiejętności Prospołecznych

 • Wprowadzenie do komponentu – omówienie założeń pracy nad umiejętnościami prospołecznymi, omówienie przebiegu sesji grupowej i w kontakcie indywidualnym
 • Modelowa sesja w kontakcie indywidualnym
 • Trenowanie prowadzenia sesji w kontakcie indywidualnym
 • Modelowa sesja grupowa
 • Trenowanie prowadzenia sesji grupowych w parach trenerskich

– Trening Wnioskowania Moralnego

 • Wprowadzenie do komponentu, omówienie założeń teoretycznych wnioskowania moralnego, jego modyfikacji i przeznaczenia. Założenia pracy na wartościach.
 • Modelowa sesja uproszczonego dylematu moralnego
 • Trenowanie uproszczonych sesji dylematu moralnego
 • Modelowa sesja pełnego dylematu moralnego
 • Trenowanie tworzenia dylematów moralnych dla różnych grup wiekowych

Aby ukończyć szkolenie i zdobyć uprawnienia trenerskie, należy mieć 100% obecności na szkoleniu.

CENA ZAWIERA:
– materiały drukowane
– zaświadczenie (Absolwenci szkolenia otrzymują bezterminowe kwalifikacje trenerskie i tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji, który upoważnia do samodzielnej pracy metodą TZA -ART w kontakcie indywidualnym, grupowym i rodzinnym)
– serwis kawowo – herbaciany

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.