TERAPIA RĘKI I INNE UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE A PERCEPCJA WZROKOWA DZIECI I DOROSŁYCH

MIEJSCE: Radom/Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 21.04.2024 r.
CZAS TRWANIA: 10 godz. dydaktycznych (niedziela: 9.00-16.30)
KOSZT: 700 zł  

DLA KOGO?
terapeutów ręki, terapeutów zajęciowych, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wychowania przedszkolnego, rodziców, zainteresowanych (bez kadry profesjonalnej zajmującej się gałkami ocznymi ponieważ treści te są dla nich znane)

PROWADZĄCA: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK  w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, logopeda, międzynarodowy terapeuta metody Bobath dla dzieci i dorosłych. Naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Absolwentka wielu szkoleń, kursów oraz kierunku Ortoptyka. Autorka około 400 artykułów, ponad 20 książek z zakresu fizjoterapii w tym m.in.”Odruchy pierwotne wpływ na gałki oczne, terapię ortoptyczną, grafomotorykę.”

PROGRAM SZKOLENIA*:
1. Kamienie milowe rozwoju widzenia u dzieci,
2. Podstawowa budowa aparatu wzroku,
3. Podstawowy mechanizm widzenia, percepcja wzrokowa,
4. Odruchy pierwotne przetrwałe i ich wpływ na ruchomość gałek ocznych,
5. Podstawowe rodzaje zaburzeń w ruchomości gałek ocznych na tle odruchów pierwotnych i ich wpływ na grafomotorykę i naukę czytania,
6. Praktyczna nauka wykonywania testów diagnostycznych przesiewowych
w zakresie:,
– fiksacja,
– ruchomość gałek ocznych,
– widzenie obuoczne,
– konwergencja,
– akomodacja,
– barwy,
7. Przykłady terapii w warunkach innych niż gabinet ortoptyczny, w tym w formie  zabaw jako wsparcie  rodziców w realizacji zaleceń kadry profesjonalnej: okulistów, ortoptystów, optometrystów, terapeutów widzenia.

 Uwaga*
– program autorski podlega ochronie 

CENA ZAWIERA:

 • materiały dydaktyczne drukowane,
 • materiały do zajęć praktycznych,
 • certyfikat, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN
 • serwis kawowo-herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:
– Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej.
– Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
– Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.