TERAPIA RĘKI I I II STOPNIA. DIAGNOZA. TERAPIA. WARSZTAT.

MIEJSCE: CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/ hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 16-17.03.2024 R.

CZAS: 20 godzin wykładowych ( 2 dni, 9.00-16.30)

KOSZT: 800 zł

DLA KOGO: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, wszyscy zainteresowani programem.

PROWADZĄCA: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, absolwentka m.in. kierunku Ortoptyka, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I – III stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

–  Terapia reki. Diagnoza i terapia”

–  Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020

–  Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020

–  Terapia ręki. Samoobsługa. M2 Concept.” wyd. 2020

– Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
–  Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym”

–  Terapia ręki – warsztat. Biomechaniczna analiza zabaw.

Kurs dla terapeutów pracujących zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi, z poważnymi dysfunkcjami np. po udarze jak i bez uszkodzeń neurologicznych

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Elementy anatomii
2. Identyfikacja dysfunkcji w rozwoju kamieni milowych ręki
3. Proces diagnostyczny przyczyn dysfunkcji ręki, praktyczna nauka oceny poniższych:
– napięcie mięśniowe,
– siła mięśniowa,
– czucie powierzchniowe,
– czucie temperatury
– czucie głębokie
– praksja
–  stereognozja
–  chwyty podstawowe
–  ruchomość gałek ocznych
3. Podstawowe, sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach
– w nieprawidłowym  napięciu mięśniowym, w tym masaż
– w obniżeniu siły mięśniowej,
– w deficytach czucia powierzchownego
– w deficytach czucia temperatury
– w deficytach czucia głębokiego
– w astereognozji
– w apraksji
– w deficytach chwytów podstawowych
4. Wprowadzenie do samoobsługi: elementy wsparcia w nauce wybranych czynności samoobsługowych  (zapinanie guzików, zasuwanie suwaków, wdrażanie krojenia nożem)
5. Wprowadzenie do grafomotoryki: rodzaje chwytów grafomotorycznych.
6. Analiza zabaw i zabawek wspierających terapię ręki w sposób ukierunkowany.
7. Plan terapii ręki zgodny z ICF.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

– praktyczna realizacja testów diagnostycznych,

– nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem  (masaż),

– nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym (masaż),

– nauka otwierania ręki spastycznej w sytuacjach np. niebezpiecznych,

– zabawy trenujące wyznaczone cele,

– wykonanie pomocy do nauki zapinania guzików, terapii czuciowej, chwytów podstawowych, treningu siły,

– wykonanie mydełek glicerynowych w celu treningu elementów samoobsługi.

CENA ZAWIERA:

– materiały drukowane,

– materiały do zajęć praktycznych,

– poczęstunek kawowy,

– certyfikat.

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:

– Terapia Ręki III* – Grafomotoryka M2Concept

– Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept

– Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.

Podejście medyczne M2Concept

–  Zabawy w terapii ręki

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Zapraszamy również do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/edukacjaterapeutyczna/

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.