Terapia i Trening Ręki IV* – Samoobsługa (TTRS) M2 Concept

MIEJSCE: Centrum Arka w Radomiu, ul. Kelles- Krauza 19
TERMIN: 17.11.2024 r.
CZAS: 9 godzin wykładowych godziny: 9.00-15:30
KOSZT: 700 zł

DLA KOGO: pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, DPS-ów, opiekunki do dzieci, animatorów imprez dziecięcych, rodziców, zainteresowani programem szkoleniowym.

PROWADZĄCA: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów „Terapia ręki I i II stopnia”, autorka ponad 400 artykułów z zakresu fizjoterapii oraz ponad 20 książek w tym:

– ” Terapia ręki. Diagnoza i terapia”

– „Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”.

– „Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.”

– „Terapia ręki. Samoobsługa. M2 Concept.”

– „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.”
–  „Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym”

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie, warunki niezbędne do treningu samoobsługi
 2. Metodyka nauczania wiązania kokardek i kokardek w butach
 3. Metodyka nauczania zasuwania suwaków łączonych i dwudzielnych
 4. Metodyka nauczania zapinania guzików
 5. Wsparcie nauki czynności toaletowych
 6. Wsparcie nauki posługiwania się sztućcami
 7. Przykłady zabaw, zabawek i narzędzi wspierających trening samoobsługi
 8. Metodyka nauczania pracy nożyczkami

– rozwój umiejętności cięcia

– zasady doboru nożyczek

– nauka wzorca cięcia

– prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek

– zabawy, zabawki i narzędzia wspierające naukę cięcia

 1. Metodyka nauczania pracy temperówką

– rodzaje temperówek

– zasady doboru temperówek

– nauka wzorca temperowania

– zabawy, zabawki i narzędzia wspierające naukę temperowania

 1. Metodyka nauczania pracy z klejem

– rozwój umiejętności posługiwania się klejem

– zasady doboru rodzaju kleju przy zaburzeniach sensorycznych

– etapy nauki klejenia

– zabawy i zabawki wspierające naukę klejenia

 1. Gumki do ścierania

– zasady doboru rodzaju gumek w zależności od wieku

– zasady doboru gumek przy zaburzeniach motorycznych i sensorycznych

– zabawy, zabawki i narzędzie wspierające naukę ścierania gumką

Uwaga – program autorski podlega ochronie

CENA ZAWIERA:
– materiały drukowane
– materiały do zajęć praktycznych
– poczęstunek kawowy
– certyfikat
WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.
  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.