TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I W PRAKTYCE III MODUŁOWE SZKOLENIE BAZOWE (szkolenie online)

To szkolenie uprawnia do dalszego szkolenia na terapeutę behawioralnego z certyfikatem bezterminowo ważnym.

MIEJSCE: Platforma ZOOM

TERMIN: I BLOK: 11-13.10.2024 R., II BLOK: 22-24.11.2024 R.

CZAS TRWANIA: Czas: 45 godzin (dydaktyczne)/2 weekendy

piątek: 16.00-20.00
sobota: 9.00-15.30
niedziela: 9.00-14.30

KOSZT: 1390 zł

DLA KOGO: Szkolenie jest przygotowane dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem, z trudnymi zachowaniami. Dla psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, rodziców i każdego kto pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W czasie szkolenia są prowadzone zajęcia warsztatowe oraz pokazywany jest materiał filmowy.

PROWADZĄCA: Beata Ignaczewska

Certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Od 1990 roku związana z Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od małego dziecka aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych na terenie całej Polski. Prowadzi diagnozy i konsultacje w ramach Centrum Terapii Behawioralnej, superwizuje różnego rodzaju placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły i fundacje. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zdobytą wiedzą od wielu lat dzieli się z innymi, prowadząc liczne szkolenia i wykłady z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Jest prelegentem na Uniwersytecie Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej i na SWPS w Warszawie i w Katowicach. Centrum Terapii Behawioralnej prowadzi działania w szczególności w Gdańsku, Gliwicach i w Zabrzu.

PROGRAM SZKOLENIA: 

I BLOK: 11-13.10.2024 R.

 • charakterystyka osób z autyzmem;
 • etapy diagnozy autyzmu;
 • diagnoza różnicowa (całościowe zaburzenia rozwojowe);
 • stosowana analiza zachowania jako nauka;
 • podstawowe zasady terapii behawioralnej;
 • kształtowanie systemu motywacyjnego.
 • strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
 • omówienie zachowań trudnych występujących u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • analiza funkcjonalna zachowania;
 • zbieranie i analiza danych dotyczących trudnych zachowań;
 • plany aktywności i łańcuchy zachowań jako metody rozwijania samodzielności.

II BLOK: 22-24.11.2024 R.

 • specyficzne metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne;
 • zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • zbieranie i analiza danych;
 • generalizacja zdobytych umiejętności;
 • zasady prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi typowo rozwijającymi się;
 • rola „nauczyciela – cienia”.

CENA ZAWIER

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik terapii behawioralnej.
 • Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom, dla osób które zgłosiły swój udział w formie online. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e-mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Pamiętajcie proszę o sprawdzenie folderu SPAMU i innych folderów. Na kilka minut przed szkoleniem proszę otworzyć link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.
 • materiały szkoleniowe.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.