TEORIA UMYSŁU U OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU. WYKORZYSTANIE TECHNIK BEHAWIORALNYCH DO UCZENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH .

MIEJSCE: Platforma ZOOM

TERMIN: termin wkrótce!

CZAS: 9:00-15:00

KOSZT: 350 zł

DLA KOGO: Szkolenie skierowane do terapeutów, psychologów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

PROWADZĄCA: Beata Ignaczewska (Licencjonowany superwizor Stosowanej Analizy Zachowania)

Certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Od 1990 roku związana z Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od małego dziecka aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych na terenie całej Polski. Prowadzi diagnozy i konsultacje w ramach Centrum Terapii Behawioralnej, superwizuje różnego rodzaju placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły i fundacje. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zdobytą wiedzą od wielu lat dzieli się z innymi, prowadząc liczne szkolenia i wykłady z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Jest prelegentem na Uniwersytecie Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej i na SWPS w Warszawie i w Katowicach. Centrum Terapii Behawioralnej prowadzi działania w szczególności w Gdańsku, Gliwicach i w Zabrzu.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rozwój społeczny małego dziecka
 2. Czym jest teoria umysłu ?
 3. Charakterystyka systemu czytania TU wg Barona- Cohena
 4. Badania Simona Barona- Cohena i jego zespołu
 5. Omówienie testów sprawdzających Teorie Umysłu
 6. Jak dziecko nabywa kompetencje społeczne
 7. Deficyty TU u osób ze spektrum autyzmu
 8. Programy rozwijające Teorię Umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu.

Szkolenie omawia czym jest teoria umysłu, jakie konsekwencje ma jej brak. Deficyty teorii umysły dotyczą osób ze spektrum autyzmu i przez to wg Barona- Cohena blokuje ich w relacjach społecznych. Na szkoleniu będziemy omawiać rozwój społeczny dziecka typowego oraz jak uczyć kompetencji społecznych dziecka z autyzmem.

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Pamiętajcie proszę o sprawdzenie SPAMU–u i innych folderów. Na kilka minut przed szkoleniem proszę otworzyć link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie TU.

 • materiały szkoleniowe PDF przesłane na maila w dniu szkolenia.
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wysłane do każdego uczestnika pocztą tradycyjną.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.