SMURF, w tym FTM, czyli diagnoza i terapia wad wymowy w ujęciu Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów wraz z Fizjologiczną terapią miofunkcjonalną

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN:
14-16.01.2025 r. (piątek-niedziela)
CZAS TRWANIA:
24 godziny dydaktyczne
KOSZT: 
1500 zł

DLA KOGO?
logopedów, neurologopedów

PROWADZĄCA: prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor UŚ, Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), która wywodzi się z ortodoncji, a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.

PROGRAM KURSU:

I dzień. Wprowadzenie do SMURF, w tym FTM. Diagnoza logopedyczna
1. Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
2. Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
3. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny
języka polskiego.
7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
 – Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
 – Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji jednego lub kilku uczestników
z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm
najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia,
migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia,
oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
II dzień. Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna
1. FTM jako element Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów
SMURF.
2. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.
3. Model oddychania fizjologicznego.
4. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
5. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza
objawów i ich przyczyn.
Ćwiczenia praktyczne.
6. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
7. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
8. Strategie wywoływania wertykalno-horyzontalnej pozycji języka.
9. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.
Ćwiczenia praktyczne.
 – Nauka pozycji wertykalno-horyzontalnej, analiza trudności i ich
przezwyciężanie.
 – Nauka oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka.
 – Nauka połykania
III dzień. Programowanie terapii, wywoływanie głosek w ujęciu SMURF
1. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
 – Procedura a metoda i strategia.
 – Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
 – Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
 – Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
2. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
 – Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
 – Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, itd.
 – Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem
strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości
żuchwy.
– Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski
w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
 – Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 – Polaryzacja głoski.
 – Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
Ćwiczenia praktyczne: wywoływanie głosek.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga:
Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowego użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.

CENA ZAWIERA:
– materiały dydaktyczne drukowane,
– certyfikat,
– serwis kawowo-herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Opłatę kwalifikacyjną 100 zł należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego.

– Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 25 1050 1793 1000 0090 8336 1726 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.