STOSOWANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO PEP-3-PL W DIAGNOZIE FUNKCJONALNEJ DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Realizowane we współpracy z Centrum Szkoleniowe EduProf

MIEJSCE: Radom/ CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 13.04.2024 r.
CZAS TRWANIA: 9 godz. dydaktycznych (sobota: 9.00-17.30)
KOSZT: 1000 zł  

DLA KOGO?  Szkolenie jest przygotowane dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów.

PROWADZĄCA: dr Anna Lenart – psycholog, nauczyciel akademicki. Od ponad 8 lat zawodowo i naukowo zajmuje się tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracuje jako diagnosta dzieci z niepełnosprawnościami. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach dotyczących stosowania narzędzi diagnostycznych oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. ADOS-2, VB-MAPP, ESDM, M-CHAT R/F). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, rodziców i studentów. W projekcie „Adaptacja i walidacja PEP-3″ prowadziła badania grupy walidacyjnej.

Profil Psychoedukacyjny, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) to polska adaptacja testu Psychoeducational Profile, Third Edition – PEP-3 (Schopler, Lansing, Reichler i Marcus, 2005). Jest to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej. Celem szkolenia jest umożliwienie słuchaczom zapoznania się z PEP-3-PL oraz zdobycia umiejętności stosowania testu.

PROGRAM SZKOLENIA:
09.00  – 11.00 Blok zajęć wykładowych

 • Informacje organizacyjne.
 • PEP-3-PL – historia testu, właściwości psychometryczne polskiej wersji PEP-3-PL.
 • Budowa narzędzia, procedura badania, system oceny.

11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 13.15 Blok zajęć warsztatowych

 • Ćwiczenie w ocenie wybranych prób z podskal rozwojowych w oparciu o materiał wideo.
 • Zapoznanie się ze standardowymi procedurami przeprowadzania wybranych zadań w podskalach rozwojowych i kryteriami oceny.
 • Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania i oceny wybranych prób PEP-3-PL.

13.15 – 13.30  Przerwa
13.30 – 15.15  Blok zajęć warsztatowych

 • Ocena wybranych pozycji w podskalach zachowań nieadaptacyjnych w oparciu o materiał filmowy

15.15 – 15.30  Przerwa
15.30 – 16.45  Blok zajęć wykładowo – warsztatowych

 • Korzystanie z Protokołu badania, obliczanie wyników
 • Analiza i interpretacja i wyników badania

16.45 – 17.00    Podsumowanie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

CENA ZAWIERA:
– certyfikat uprawniający do stosowania PEP-3-PL w praktyce zawodowej oraz uprawniającego do zakupu testu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na co najmniej 8 godzinach dydaktycznych szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– przerwy kawowo-herbaciane

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:

– Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej.

– Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
– Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.