Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC. Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.

MIEJSCE: Centrum „Arka” W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/ hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 22-23.01.2022
DZIEŃ I 10:00 – 18:00
DZIEŃ II 9:00 – 16:00 20 godzin lekcyjnych
KOSZT: 960 zł

DLA KOGO: absolwentów szkolenia AAC prowadzonego przez dr M. Grycman, którzy ukończyli szkolenie na poziomie bloku III.

PROWADZĄCA: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących.

We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Wiem, czego chcę”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, dwa zestawy ćwiczeń pt. „Jedzenie” i „Emocje” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się” oraz filmów „Mowa Twojego Dziecka” i „Porozumiewam się choć nie mówię”. Na terenie całej Polski przygotowuje i prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji”. Prowadzi również wykłady dla studentów na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, jako pierwsza tego typu organizacja w Polsce, otrzymał certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Blok IV

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Praca z rodziną użytkownika AAC.

  • Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.
  • Tworzenie modeli aktywnych we współpracy z rodziną użytkownika AAC.
  • Wiedza, umiejętności, pomoce AAC z  perspektywy rodzinny.
  • Wyodrębnianie elementów składowych indywidualnego systemu komunikacji. Przekazywanie strategii AAC rodzicom.
  • Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi – planowanie z rodziną użytkownika AAC oddziaływań wspomagających.
  • Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

  • Posiadał umiejętności w zakresie tworzenia aktywnych modeli wspomagających porozumiewanie się.
  • Potrafił włączać rodzinę w proces nabywania kompetencji komunikacyjnych dziecka.
  • Znał kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań AAC w środowisku rodzinnym.
  • Potrafił planować komunikacyjny system dziecka na poziomie wiedzy, umiejętności oraz pomocy AAC.
  • Znać sposoby pracy AAC stosowane wobec osób ze złożonymi zaburzeniami komunikacji.
  • Potrafił wprowadzać do procesu porozumiewania się strategie AAC oraz pomoce o niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego.
  • Znał podstawowe oprogramowania komputerowe wykorzystywane w terapii AAC.

CENA ZAWIERA:
– materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
– przerwy kawowo-herbaciane

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia

– Wpłatę wpisowego 100 zł należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania formularza zgłoszeniowego.

– Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc jest ograniczona.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.