ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WEDŁUG KONCEPCJI DR IRENY MAJCHRZAK – RADOM

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)

TERMIN: 30.10.2021 r.

CZAS TRWANIA: 09.00-16.00

KOSZT: 240 zł

DLA KOGO: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele kształcenia specjalnego, kadra poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenci nauczyciela, studenci kierunków pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

METODA WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA- jest przeznaczona dla dzieci przedszkolnych oraz 6 latków. Metoda odimienna jest zgodna z nową podstawą programową.

Zaczyna się od poznawania liter imienia dziecka, następnie imion innych dzieci. Zestaw odpowiednich zajęć i ćwiczeń dostosowany do możliwości dzieci, pozwoli w szybki sposób opanować tajniki rozumienia czytanego tekstu.

Stosowanie metody odimiennej w pracy przedszkolnej jest dodatkową i bardzo atrakcyjną ofertą, skierowaną do dzieci i ich rodziców.

PROWADZĄCA: WANDA KOSTRZYŃSKA – pierwsza osoba, która wprowadziła do pracy w przedszkolu ideę dr Ireny Majchrzak-aby imię dziecka uczynić kluczem otwierającym świat słowa pisanego. Przez 20 lat była dyrektorem przedszkola. Jestem jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od Pani dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Laureatka nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty przyznanej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Teoretyczne założenia i uzasadnienia Odimiennej Metody Nauki Czytania.
 2. Gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych od rozpoznawania napisu własnego imienia do umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem.
 3. Materiały pomocnicze przygotowane specjalnie do pracy z dziećmi metodą odimienną.
 4. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania umiejętności czytania przy zastosowaniu odimiennej metody wg koncepcji dr Ireny Majchrzak.
 5. Tworzenia planów miesięcznych.
 6. Planowanie zajęć.
 7. Programy pracy Odimienną Metodą Nauki Czytania.
 8. Poprawne zapisy w dziennikach zajęć przy realizacji omawianej metody.

CENA ZAWIERA:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane z upoważnienia Ireny Majchrzak.
 • Płytę CD z niezbędnymi materiałami potrzebnymi do prowadzenia zajęć.
 • Przerwy kawowe z poczęstunkiem.

Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o podanie wymaganych danych w formularzy zgłoszeniowym oraz dokonanie opłaty za szkolenie w  terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.