METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE I POZIOM

MIEJSCE: Radom/Szkoła tańca DDC DORIS DANCE CREW, UL. LIMANOWSKIEGO 95 W BRAMIE 1 PIĘTRO 26-600 Radom
TERMIN: 23-24.11.2024 r.
CZAS TRWANIA: 2 dni (18 godz. dydaktycznych)
I DZIEŃ SZKOLENIA:  godz. 09.00-17.00
II DZIEŃ SZKOLENIA:  godz. 09.00-15.00
KOSZT: 550 zł

DLA KOGO:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele kształcenia specjalnego, fizjoterapeuci, logopedzi, kadra poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenci nauczyciela, studenci kierunków pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, rodzice oraz opiekunowie dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

PROWADZĄCY: mgr Dariusz Okrzesik – trener Ruchu Rozwijającego wg V.Sherborne – uprawnienia do prowadzenia szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO nr 86/2008) w Anglii.  22 lata doświadczeń w pracy i 8 lat w szkoleniach z tej metody m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. M.Bogdanowicz (certyfikat ISCO). Współautor książki „Opis i planowanie zajęć wg MRR V. Sherborne” Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach z Ruchu Rozwijającego V. Sherborne w kraju i poza krajem (m.in. w Belgii, Szwecji, Anglii, Norwegii, Luksemburgu).
Od niedawna mieszka i pracuje jako psycholog w Cieszynie (Pracownia Edukacji Psychologicznej). Poprzednio, przez ponad 20 lat związany z Sopotem m.in. jako psycholog (także jako dyrektor) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Jest m.in. absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Odnowy biologicznej i fizjoterapii na AWF w Gdańsku, a także Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO  bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest stosowana zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Podstawowe założenia metody Ruchu Rozwijającego dotyczą rozwijania świadomości własnego ciała, otaczającej przestrzeni, relacji społecznych.
Szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania MRR w terapii zaburzeń rozwojowych.
Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp.
2. Uwagi szkoleniowe.
3. Ruch Rozwijający dla dzieci.
4. Podstawowe zasady Ruchu Rozwijającego wg Metody Sherborne.
5. Rozwijanie zabaw relacyjnych poprzez ruch.
6. Skala relacji (Interwencja dorosłego).
7. Skala relacji (Reakcja uczestnika).
8. Poznaj swoje ciało.
9. Poruszaj swoim ciałem.
10. Czego nauczać? Przykłady doświadczeń.
11. Ruch Rozwijający bazujący na Metodzie W. Sherborne Wytyczne.
12. Ruch Rozwijający Etapy 1 – 4.
13. Poszerzenie Twojej wiedzy o ruchu.

CENA ZAWIERA:
– zaświadczenie uprawniające do pracy metodą,
– materiały dydaktyczne,
– przerwy kawowe z poczęstunkiem.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.