KINESIOTAPING W LOGOPEDII

KINESIOTAPING W LOGOPEDII
Kinesiotaping w fizjoterapii stomatologicznej
Kinesiotaping w stomatologii
Kinesiotaping w ortoptyce, optometrii i w terapii widzenia
Kinesiotaping w medycynie estetycznej twarzy – aplikacje mięśniowe
tytuł w zależności od grupy zawodowej

m.in. oklejenia mięśni mimicznych twarzy z autorskim opracowaniem ich wpływu na wymowę dźwięków oraz aktywność żuchwy.

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 
12.07.2024 r.
CZAS TRWANIA:
10 godz. dydaktycznych (piątek: 9.00-16.30)
KOSZT: 
700 zł

DLA KOGO?
logopedów, fizjoterapeutów, ortoptystów, stomatologów, higienistek stomatologicznych, kosmetologów i osób zainteresowanych programem.

PROWADZĄCA: dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK specjalista fizjoterapii, logopeda, absolwentka neurologopedii, autorka ponad 20 książek, w tym
– „Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych”,
– „Kinesiotaping w pediatrii”,
– „Kinesiotaping w sporcie”,
– „Kinesiotapong w podologii”,
– „Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii”.
Autorka badań naukowych na temat klinicznych zastosowań oraz bezpieczeństwa kinesiotapingu.

PROGRAM KURSU:
CZĘŚĆ A informacje wstępne:
1.
Informacje podstawowe dotyczące metody,
2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu,
3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu,
4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu,
5. Rodzaje plastrów do kinesiotapinu
6. Informacje o kolorze plastrów,
7. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu,
8. Specyfika oklejeń u dzieci,
9. Podstawy techniczne wykonywania oklejeń,
10. Podstawy anatomii – topografia mięśni,
11. Podstawy fizjologii pracy mięśni.

CZĘŚĆ B Nauka oklejeń:
1. Oklejenia mięśniowe (w materiałach drukowanych również autorska analiza ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy)
– mięsień potyliczno-czołowy,
– mięsień okrężny oka,
– mięsień policzkowy,
– mięsień jarzmowy większy,
– mięsień dzwigacz kąta ust,
– dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa,
– dźwigacz wargi górnej
– mięsień żwacz,
– mięsień okrężny ust,
– mięsień dwubrzuścowy,
– mięsień żuchwowo-gnykowy,
– mięśnie nagdnykowe,
– mięsnie podgnykowe.
2. Oklejenia w przypadkach klinicznych:
– trudności w aktywności języka
– brak stabilności kości gnykowej
– ból
– wsparcie w terapii uśmiechu dziąsłowego
– powieki opadające,
– niedomykanie powiek
– niedowład mięśni twarzy,
– porażenie mięśni twarzy,
– obrzęk twarzy,
– obrzęk stawu skroniowo-żuchwowego,
– obrzęk po ekstrakcji zęba
– profilaktyka obrzęku po ekstrakcji zęba
– niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego,
– dysfagia,
– bruksizm,
– ślinienie

Uwaga:
1. program autorski podlega ochronie,
2. kurs zgodny z EBM (medycyna oparta na faktach)

CENA ZAWIERA:
– materiały dydaktyczne drukowane,
– materiały do zajęć praktycznych: oryginalne plastry do kinesiotapingu, nożyczki
– certyfikat,
– serwis kawowo-herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:
– Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej.
– Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
– Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.