JAK WSPIERAĆ DZIECI I NASTOLATKI Z SAMOUSZKODZENIAMI?

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak mądrze pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej? Jak nauczyć dostępnych i skutecznych form radzenia sobie z problemami?

MIEJSCE: Radom/ ARKA w Radomiu, ul. Chrobrego 7/9, Radom 26-600

TERMIN: 30.09.2022 r. (piątek)

CZAS TRWANIA: 9.00-16.00

KOSZT: 300 ZŁ

DLA KOGO? Psycholodzy, pedagodzy ze szkół i poradni, terapeuci, wychowawcy nauczyciele i inni specjaliści pracujący z młodzieżą

PROWADZĄCA:

Małgorzata Łuba, psycholożka, psychoterapeutka, trenerka (z 18-letnim doświadczeniem i ponad 16 tys. przepracowanymi godzinami szkoleniowymi), certyfikowana suicydolożka. W ramach własnej działalności „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych oraz rodziców i opiekunów, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lękowymi). Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwjr.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom. Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Koordynuje pracę zespołu tworzącego standardy postępowania dla kadry pedagogicznej w przypadku ryzyka zachowań samobójczych w ramach Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2021-2025. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji. Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia”.  Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów”, „Głosie Pedagogicznym”.

CELE:

 • znajomość problematyki zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży,
 • rozumienie celowości i funkcjonalności zachowań autoagresywnych w doświadczeniu młodej osoby,
 • znajomość zasad reagowania na zachowania autoagresywne u dziecka lub nastolatka,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem lub nastolatkiem.

PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.
 2. Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających.
 3. Charakterystyka zjawiska – jak, po co i dlaczego (sygnały ostrzegawcze, rodzaje, formy, funkcje samouszkodzeń, czynniki ryzyka).
 4. Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń oraz wsparcie właściwych postaw i zachowań opiekunów w reakcji na zachowania autoagresywne – konsekwencje zakazywania, nakazywania, pilnowania, tłumaczenia, karania za objawy.
 5. Szacowanie rozmiaru samouszkodzeń oraz odkrywanie ich funkcji na podstawie informacji z rozmowy i narzędzi kwestionariuszowych (ABUSI, FASM, ISAS).
 6. Wykorzystanie negatywnych zachowań zastępczych jako sposób na zmniejszenie częstotliwości aktów autoagresji.
 7. Wybrane metody terapii dialektyczno-behawioralnej – wsparcie w rozwijaniu umiejętności tolerowania dyskomfortu psychicznego i regulowania emocji u dziecka i nastolatka oraz komunikacji w rodzinie.
 8. Postępowanie w przypadku zjawiska „zarażania się” samouszkodzeniami w grupie rówieśniczej.

METODY:

Rozmowa kierowana, dyskusja, „burza mózgów”, praca indywidualna, ćwiczenia w parach i grupach, wizualizacja, analiza filmów, elementy wykładowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

CENA ZAWIERA:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe- herbaciane

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.