JAK WPROWADZAĆ DZIECKO Z AUTYZMEM W SPOŁECZEŃSTWO?

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 27-28.09.2024 r.
CZAS TRWANIA: 20 godz. dydaktycznych (piątek:16.00-20.00, sobota:9.00-19.00)
KOSZT: 690 zł
DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej, rodzice.
PROWADZĄCY:
Jacek Kielin – psycholog – przez 25 lat był dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”. Autor poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Obecnie dyrektor „Strefy Dobrych Emocji” Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych w Poznaniu oraz Prezes Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych.
Joanna Klaga – trenerka Treningu Umiejętności Społecznych, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej oraz stypendystka New Media Communication w University of Hull. Specjalistka od komunikacji społecznej, współpracy międzysektorowej, budowania relacji. Wiceprezes Fundacji Autika, certyfikowana fundraiserka, rzecznik prasowy, aktywistka.
UWAGI WSTĘPNE:
Umiejętność wprowadzania osoby w spektrum autyzmu w świat społeczny, jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować specjalista pracujący z tą grupą osób. Umiejętność wspomagania interakcji dziecka z rówieśnikami i dorosłymi wymaga od terapeutów osobistych kompetencji emocjonalnych i społecznych.
CEL I OSIĄGNIĘCIACelem warsztatu jest opanowanie przez uczestników właściwych nawyków w pracy nad nabywaniem kompetencji społecznych.  W czasie szkolenia przeanalizujemy różnorodne sposoby reakcji rodzica bądź specjalisty podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych w różnych kontekstach sytuacyjnych (sklep, klasa szkolna, restauracja).
ZAJĘCIA WARSZTATOWE
CEL: doskonalenie umiejętności przygotowania dziecka do wejścia w sytuacje społeczne
TREŚCI ĆWICZEŃ
Ćwiczenia obejmują odgrywanie rożnych scenek, w których kursanci będą mogli poćwiczyć własne umiejętności społeczne w pracy z grupą, rozmowę projektującą przyszłość z wymyślaniem „kół ratunkowych” oraz przećwiczenie wyjścia z osobami w spektrum w miejsce potencjalnie trudne np. do restauracji.
OSIĄGNIĘCIA
Uczestnik potrafi być i kierować grupą bez dominowania osób wspieranych, rozmawiać z nimi o trudnościach bez negowania obaw i z pełnym akceptacji przyjęciem różnego rodzaju zachowań charakterystycznych dla spektrum autyzmu.
UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI
Zajęcia będą prowadzone warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących, w tym filmów i kamery wideo.
CENA ZAWIERA:
– zestaw materiałów omawiających problematykę nabywania kompetencji społecznych przez osoby autystyczne,
– wykaz zalecanej literatury,
– zaświadczenie,
– serwis kawowo-herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.
ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:
– Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej.
– Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
– Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.