JAK RADZIĆ SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI ?

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 05-06.04.2024 r.

CZAS TRWANIA: 20 godz. – 2 dni (piątek 16.00-20.00 i sobota 9.00-19.00)

KOSZT: 620 zł

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej.

PROWADZĄCY:

mgr Jacek Kielin – Absolwent psychologii UAM, od 1990 roku prowadzi społeczne Przedszkole Specjalne „Orzeszek” (Stowarzyszenie Na Tak) w Poznaniu. Autor książek: „Rozwój daje radość – terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim”, „Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego” i „Profil osiągnięć ucznia”.

mgr Adriana Domachowska-Mandziak -Magister psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ). Ukończyla kurs w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej. Ukończony I i II stopień szkolenia „ Metody ruchu rozwijającego V. Sherborne”. Certyfikowany trener Videotreningu komunikacji. Od 2000 roku pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pełniąc funkcję psychologa i kierownika placówki. Od 2002 – psycholog w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu.Osoba o niezwykłej intuicji terapeutycznej oraz ogromnej życzliwości i otwartości na innych ludzi.

Charakter i zakres szkolenia:

Zachowania trudne stanowią dla nauczycieli i terapeutów szczególne wyzwanie.
Na szkoleniu, w sposób systematyczny przedstawimy pomysły radzenia sobie z najtrudniejszymi zachowaniami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdym zachowaniu niepożądanym zakodowana jest informacja o jego przyczynach i powodach dla których osoba z którą pracujemy, zachowuje się w ten właśnie sposób. Umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest konieczna do skonstruowania środków skutecznej interwencji. Na szkoleniu przedstawimy nie tylko spójną wizję i teorię rozwiązywania wyjątkowo trudnych zaburzeń zachowania, ale przede wszystkim wiele bardzo praktycznych wskazówek dotyczących właściwych reakcji na trudne zachowania i pomysłów na skuteczne ich eliminowanie. Zmiana w zachowaniu dziecka zazwyczaj nie wymaga bardzo długiej, ciężkiej i konsekwentnej pracy! Właściwe odczytanie zachowania niepożądanego, umożliwia skuteczną interwencję poprzez zazwyczaj drobną zmianę w zachowaniu nauczyciela pracującego z takim uczniem. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących tak z dziećmi jak i z osobami dorosłymi.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Zapoznanie się z zasadami pracy z osobami z niepełnosprawnościami i autyzmem wykazujących trudne zachowania. Sposoby reakcji bezpośredniej na różne zachowania trudne. Budowanie pozytywnych relacji z osobami o zaburzonym zachowaniu. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Zaburzenia lękowe. Analiza ABC. Wprowadzanie strategii zastępczych. Sposoby wydawania poleceń i stawiania wymagań. Kary i konsekwencje.

CENA ZAWIERA:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • serwis kawowy.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.