JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO?

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 11-12.10.2024 r.
CZAS TRWANIA: 20 godz. – 2 dni (piątek 16.00-20.00 i sobota 09.00-19.00)
KOSZT: 690 zł

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej.

PROWADZĄCY: mgr Jacek Kielin – Absolwent psychologii UAM, od 1990 roku prowadzi społeczne Przedszkole Specjalne „Orzeszek” (Stowarzyszenie Na Tak) w Poznaniu. Autor książek: „Rozwój daje radość – terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim”, „Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego” i „Profil osiągnięć ucznia”.

CHARAKTER I ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi specjalnej troski, (pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów itp.) którzy chcieliby nauczyć się „radzić sobie z rodzicami” w swojej pracy. Odpowiem na wiele ważnych pytań np. co robić, jeżeli rodzic w ogóle nie interesuje się swoim dzieckiem lub gdy wymaga od specjalisty rzeczy niemożliwych, albo nie pozwala na rehabilitację dziecka z lęku o jego zdrowie. Po warsztacie uczestnik powinien czuć się kompetentny w postępowaniu z rodzicami swoich uczniów w różnych sytuacjach. Moje doświadczenie mówi mi, że umiejętne postępowanie z rodzicami zaowocuje spełnianiem przez nich próśb kierowanych do nich przez nauczycieli.
Praca z rodzicem, prowadzona przez specjalistę od terapii dziecka, nie może być jakąś formą psychoterapii. Okazuje się, że najważniejsze potrzebne kompetencje do pracy z rodzicami dotyczą umiejętności właściwego postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzice potrzebują wiedzy, umiejętności i doświadczenia specjalistów, aby móc prawidłowo wywiązać się ze swojej roli rodzicielskiej. Praca z rodzicem powinna zaowocować zwiększeniem poczucia ich kompetencji rodzicielskich. Każdy rodzic chciałby mieć poczucie, że jest dla swojego dziecka dobrym rodzicem. Nie każdy rodzic to potrafi. Na szkoleniu kursanci dowiedzą się jak im pomóc osiągnąć satysfakcję w byciu dla swojego niepełnosprawnego dziecka dobrym i kochającym rodzicem. Dodatkowo, właściwa praca z rodzicem związana jest z życzliwością i dobrymi emocjami kierowanymi przez rodziców do specjalistów. Po szkoleniu kursanci powinni być przekonani, że jest to możliwe do osiągnięcia, nawet z rodzicami, z którymi kontakt wydaje się bardzo trudny.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Współpraca a pomoc – omówienie różnic w podejściach do rodziców.
2. Kontrakt – jak zawierać i jak utrzymać warunki kontraktowe w pracy z rodzicami. Co winny zawierać warunki kontraktowe. zalety i wady wysokich i niskich wymagań kontraktowych.
3. Czego można nauczyć rodziców? Omówienie różnorodnych próśb, jakie moglibyśmy mieć do rodziców.
4. Cel poznawczy w pracy z rodzicem i jego realizacja – rodzic powinien zrozumieć o co go prosimy.
5. Cel motoryczny w pracy z rodzicem i jego realizacja – rodzic powinien potrafić zrobić to o co go prosimy.
6. Cel emocjonalny w pracy z rodzicem, czyli jak budować motywację rodziców do pracy.
7. Rozkład dnia rodziny
8. Postawy rodzicielskie wg prof. Marii Ziemskiej
– postawa nadopiekuńcza
– postawa unikająca
– postawa nadmiernie wymagająca
– postawa odtrącająca
– postawy pozytywne
9. Emocje, poglądy i zachowania rodziców o różnych postawach rodzicielskich
10. Czego uczyć a czego nie rodziców o różnych postawach.
11. Przyczyny kształtowania się różnorodnych postaw.
12. Jak można pomóc rodzicowi o postawie nadopiekuńczej?
13. Jak można pomóc rodzicowi o postawie unikającej?
14. Jak można pomóc rodzicowi o postawie nadmiernie wymagającej?
15. Dlaczego nie można pracować w warunkach szkolnych z rodzicami o postawie odtrącającej.
16. Jak pomagać i jak pracować z rodzicami o postawach pozytywnych.
17. Wzmocnienia ( co mogłoby być wzmocnieniem ? – dla różnych postaw, zasady prawidłowego wzmacniania)
18. Procedura krok po kroku pracy z rodzicami. Wyjaśnienie dlaczego proponowana procedura jest przyjazna rodzicowi.
19. Odgrywanie scenek – spotkań z rodzicami o różnych postawach.

CENA ZAWIERA:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie,
– serwis kawowo-herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:
– Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej.
– Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
– Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.