JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI Z GŁĘBOKĄ WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/ Hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 21-22.01.2022 r. (Piątek: 16.00-20.00, Sobota: 9.00-19.00)

Koszt: 520 zł

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Omówimy techniki różnych form stymulacji wielozmysłowej, stymulację twarzy, pracę z ręką, pracę nad poszerzeniem możliwości manipulacyjnych, budowanie wspólnego pola uwagi, prawidłowe pozycjonowanie i karmienie, komunikację nieintencjonalną i intencjonalną, elementy terapii bazalnej.

DLA KOGO: Szkoleniach dla terapeutów pracujących z osobami z deficytami intelektualnymi i niepełnosprawnością ruchową.

PROWADZĄCY:
mgr Anna Kielin – Pedagog, pedagog specjalna, logopeda i neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, licencjonowany terapeuta SI, licencjonowany trener Videotreningu Komunikacji  doskonały praktyk, który od wielu lat ma doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą. Pracując w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” oraz w Poradni Rozwojowej dla dzieci i Młodzieży „Jaskółka” ma zawodowy kontakt z wieloma potrzebującymi specjalistycznego wsparcia dziećmi i dzięki temu olbrzymie doświadczenie w pracy z nimi. Świetnie rozumie problemy o których opowiada na szkoleniach które prowadzi od kilkunastu lat. Jest współautorką książek: „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim” pod.red. J. Kielina, oraz „Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” pod.red. B.B. Kaczmarek.

mgr Jacek Kielin – Absolwent psychologii UAM, od 1990 roku prowadzi społeczne Przedszkole Specjalne „Orzeszek” (Stowarzyszenie Na Tak) w Poznaniu. Autor książek: „Rozwój daje radość – terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim”, „Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego” i „Profil osiągnięć ucznia”

PROGRAM SZKOLENIA:
– zapoznanie się z zasadami prawidłowego komunikowania się z osobami na najniższych poziomach rozwojowych.
– nabyciem umiejętności prawidłowego pozycjonowania do zajęć osoby z bardzo dużymi ograniczeniami fizycznymi i ruchowymi,
– kursanci zapoznają się z pomocami niezbędnymi do uzyskania niezbędnej do zajęć pozycji ucznia,
– poznanie zasad stymulacji wielozmianowej oraz pracy z sensoryzmami.
– umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością,
– umiejętność wykonania masażu sześciu stawów,
– umiejętność wykonania “mapy ciała”
– umiejętność wykonania masażu twarzy,
– zapoznanie się z zasadami prawidłowego karmienia i pojenia osób ze złożona wieloraką niepełnosprawnością.

CENA ZAWIERA:
• materiały szkoleniowe,
• zaświadczenie zgodne z prawem oświatowym “Strefa Dobrych Emocji”,
• przerwy kawowe z poczęstunkiem.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc jest ograniczona max 25 osób.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.