JAK PRACOWAĆ NIEDYREKTYWNIE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI?

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.
TERMIN: 
16-17.11.2024 r.
CZAS TRWANIA:
20 godz. dydaktycznych (sobota: 9.00-16.00, niedziela:9.00-15.00)
KOSZT:
 690 zł

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej, rodzice.

PROWADZĄCY:
Jacek Kielin – psycholog – przez 25 lat był dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”. Autor poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Obecnie dyrektor „Strefy Dobrych Emocji” Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych w Poznaniu oraz Prezes Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych.

Katarzyna Głowacka – pedagog specjalna, terapeuta SI. Swoją pracę zawodową rozpoczynała jako terapeuta behawioralny pracujący z dziećmi z autyzmem. Wieloletni pracownik „Przedszkole Specjalnego „Orzeszek” oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz terapii niedyrektywnej.

UWAGI WSTĘPNE
Umiejętność pracy niedyrektywnej jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować specjalista pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, gdyż tego typu praca stanowi punkt wyjścia do pracy z dzieckiem w ogóle. Tego typu zajęcia to podstawa pedagogiki. Niedyrektywne zajęcia są najlepszą okazją do rozwijania u dzieci umiejętności komunikowania się, w tym także za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Skuteczne i efektywne zajęcia niedyrektywne powinny wyzwolić w uczniach aktywność własną, rozwijać ich społecznie i emocjonalnie, oraz nauczyć ich posiadania i bronienia własnego zdania.  Wykorzystamy do tego materiał filmowy.

CEL I OSIĄGNIĘCIA: Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników właściwych nawyków w niedyrektywnej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W czasie szkolenia przeanalizujemy różnorodne sposoby reakcji nauczyciela na inicjatywy ucznia na różnych poziomach rozwojowych, tak podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

CEL: doskonalenie umiejętności budowania relacji z dzieckiem bez dominacji

TREŚCI ĆWICZEŃ
Moduł rozpocznie się od ustalenia i zawarcia kontraktu. Następnie za pomocą nagranych kamerą scenek, w których prowadzący szkolenie będą odgrywać rolę nauczycieli, kursanci nauczą się analizować filmy i zwracać uwagę na najistotniejsze elementy pracy niedyrektywnej. Następnie w grupach dokonają samodzielnej analizy zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w rożnym wieku i z rożnymi problemami (z zespołem downa, z porażeniem mózgowym, z autyzmem itp.) i na rożnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Następnie uczestnicy wspólnie z prowadzącymi przeanalizują materiał filmowy. W drugiej części szkolenia wszyscy uczestnicy podzieleni na grupy przeprowadzą zajęcia grupowe, biorąc w nich udział jako nauczyciele i w następnej scence jako uczniowie. Zajęcia kończą się analizą filmów z pracy kursantów.

OSIĄGNIĘCIA
Uczestnik potrafi zaobserwować wszystkie najważniejsze elementy „dostrajania”, „przyjmowania inicjatyw” i „prowadzenia-modelowania”, które występują podczas zajęć niedyrektywnych. Uczestnik osobiście doświadcza relacji bez dominacji, tak z pozycji nauczyciela jak i ucznia. Uświadamia sobie także swój własny wzorzec komunikacji i trudności jakie napotyka nie mogąc wydawać poleceń, odpytywać i oceniać np. poprzez chwalenie.

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI
Zajęcia będą prowadzone warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących, w tym  filmów i kamery wideo.   

CENA ZAWIERA:
– materiały dydaktyczne drukowane,
– zaświadczenie,
– serwis kawowo-herbaciany ze słodkim poczęstunkiem.

ABY ZOSTAĆ WPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WARUNKI:
– Uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl, umieszczony poniżej.
– Opłacić całość kwoty za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
– Wszelkie płatności za kursy i szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140. W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.