JAK EFEKTYWNIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UCZNIAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I AUTYZMEM?

MIEJSCE: Radom/CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)

TERMIN: 14-15.01.2023 r.

CZAS TRWANIA: 20 godz. – 2 dni (piątek po południu i sobota)

KOSZT: 620 zł

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów, pracownicy pomocy społecznej.

PROWADZĄCY:

mgr Jacek Kielin – Absolwent psychologii UAM, od 1990 roku prowadzi społeczne Przedszkole Specjalne „Orzeszek” (Stowarzyszenie Na Tak) w Poznaniu. Autor książek: „Rozwój daje radość – terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim”, „Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego” i „Profil osiągnięć ucznia”.

mgr Magdalena Nawrocka – od lat pracuje jako pedagog specjalna z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym Orzeszek. O takich osobach jak Magda mówi się „solidna firma”. Zawsze można na nią liczyć. Zajmuje się również terapią dzieci z problemami rozwojowymi w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. W pracy swojej wykorzystuje wiedzę zdobytą między innymi podczas kursu I i II stopnia Stymulacji Bazalnej, szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej. Jest trenerem metody VIT. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

CHARAKTER I ZAKRES SZKOLENIA:

To szkolenie  w przystępny sposób wprowadza nauczycieli w tajniki prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami i autyzmem. Obojętnie czego nauczamy – możemy to robić lepiej lub gorzej.

Skuteczne i satysfakcjonujące zajęcia to takie, w których uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą, oraz z których wychodzą z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą poszerzającą ich horyzonty. W praktyce okazuje się, że nie są to efekty proste do uzyskania. Co robić, aby uczniowie z zaangażowaniem pracowali na lekcjach? Dlaczego nie wszystkie zajęcia są dla dzieci atrakcyjne? Jak uczyć, żeby nowe treści uczniowie chcieli i umieli wykorzystywać poza zajęciami?

Szkolenie powinno ułatwić nauczycielom skuteczne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponieważ większość zajęć edukacyjnych odbywa się w grupie uczniów, skupimy się przede wszystkim na analizie pracy nauczyciela w grupie. Kursanci będą mogli nauczyć się konstruowania scenariuszy lekcji, oraz sposobów jej prowadzenia. Scenariusze zajęć tworzyć będziemy w oparciu o przykłady z własnej praktyki nauczycieli. Chcemy nauczyć specjalistów skutecznego zachęcania uczniów z niepełnosprawnościami do uczenia się przede wszystkim w oparciu o motywację wewnętrzną. Szkolenie wyjaśni, jak prawidłowo zorganizowane doświadczenie edukacyjne, pozwala uczniom realizować wyznaczone cele i samodzielnie zdobywać niepodważalne dowody na zdobytą wiedzę w oparciu o czytelne kryteria sukcesu ustalone przez nauczyciela. W trakcie szkolenia nauczyciele będą mogli w sposób praktyczny przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, między innymi responsywny wzorzec komunikacji z uczniami, oraz umiejętność włączania inicjatyw dzieci do realizacji scenariusza zajęć. Szkolenie doskonale wpisuje się także w potrzeby nauczycieli pracujących w przedszkolach integracyjnych. Szkolenie to jest naturalną kontynuacją szkolenia: „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi ?”.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady konstruowania scenariusza zajęć.
 2. Postawienie przed dziećmi zadania – celu do osiągnięcia.
 3. Co to jest „prezentacja rozumienia materiału”?
 4. Jak nauczyciel powinien ustalić kryteria sukcesu​
 5. Lekcja jako ćwiczenie realizowanie celu postawionego na początku.
 6. Jak dostarczać uczniowi informację zwrotną na temat postępów jakie czyni w procesie uczenia się?
 7. Responsywny wzorzec komunikacyjny fundamentem lekcji.
 8. Współtworzenie przez uczniów scenariusza zajęć.
 9. Współpraca i komunikowanie się uczniów ze sobą podczas lekcji.

CENA ZAWIERA:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • serwis kawowy.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej www.edukacjaterapeutyczna.pl

– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (max 25 osób.)

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 88 1050 1793 1000 0091 4735 8379

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.