HORTITERAPIA – KURS PODSTAWOWY

Realizowany przez Instytut Zdrowia i Hortiterapii we współpracy z Instytutem Edukacji Terapeutycznej

MIEJSCE: CENTRUM ARKA W RADOMIU ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 28-29.09.2024 r.

CZAS TRWANIA: 16 godzin szkoleniowych
Sobota: 10.00-17.00
Niedziela: 9.00-14.00

KOSZT: 960zł

HORTITERAPIA (ogrodoterapia) – zielona psychoterapia w ogrodzie, wykorzystująca ogród i związane z nim prace pielęgnacyjne jako narzędzia terapeutyczne, uważana jest za uzupełniającą i alternatywną formę rehabilitacji. Uzupełnia tradycyjne metody rehabilitacji i terapii przez aktywne oraz bierne korzystanie z ogrodu. Ta forma terapii obejmuje różne grupy wiekowe i dotyczy wielu pacjentów np. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, osoby z  zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością, osoby wykluczone społecznie.

DLA KOGO: 

Terapeuci zajęciowi, pedagodzy, fizjoterapeuci, psychoterapeuci, pracownicy placówek: psychiatrycznych, geriatrycznych, hospicjów, opiekunowie osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną, osoby zajmujące się resocjalizacją, asystenci nauczyciela, studenci kierunków: pedagogika, architektura, ogrodnictwo.

PROWADZĄCA:

Zofia Wojciechowska – trenerka hortiterapii, prezes Instytutu Zdrowia i Hortiterapii pierwszej w Polsce jednostce niepublicznej zajmującej się szkoleniem zawodowym w zakresie posługiwania się metodyką hortiterapii.

PROGRAM SZKOLENIA*:
PRZYSWOJONE ZAGADNIENIA PROGRAMOWE PODSTAWY HORTITERAPII
• Podstawy hortiterapii: czym jest hortiterapia, cele i korzyści
• Hortiterapia w rewalidacji osób z niepełnosprawnością
• Hortiterapia jako dziedzina edukacji przyrodniczej
• Rola, znaczenie i wpływ przyrody ożywionej i nieożywionej w hortiterapii
• Metody hortiterapeutyczne
• Ścieżka i ogród sensoryczny – czym jest, rola i znaczenie
• Hortiterapia w ogrodach zdrowia – studium przypadku
• Warsztat praktyczny podstawowy: zielone warsztaty w sali terapeutycznej, w przestrzeni ogrodu i na terenach zielonych miasta.

*Dla osób zainteresowanych szczegółowy program szkolenia wysyłamy drogą mailową.

CENA ZAWIERA:

 • Materiał do pracy na zajęciach teoretycznych (skrypty, prezentacje PDF), materiał na ćwiczenia praktyczne: rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, materiały naturalne i florystyczne.
 • Profesjonalny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w czasie szkolenia.
 • serwis kawowo – herbaciany ze słodkim poczestunkiem.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.