Doradztwo zawodowe – indywidualna sesja

Doradztwo zawodowe obejmuje krótkoterminową pomoc psychologiczną w obszarze kariery, edukacji oraz zmiany pracy. Współpraca z doradcą zawodowym ma na celu odkrycie mocnych stron i preferowanego środowiska pracy, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących dalszej ścieżki zawodowej.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem ścieżki zawodowej lub stoisz przed ważnym wyborem w karierze, zapraszamy do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej.

Diagnoza predyspozycji zawodowych to z reguły cykl 3 spotkań po 60 minut. Pierwsze spotkanie- wstępna diagnoza, ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta. Drugie spotkanie – realizacja testów predyspozycji zawodowych lub osobowościowych. Spotkanie trzecie – prezentacja i omówienie wyników, przekazanie wskazówek do dalszej aktywności.

Psycholog, doradca zawodowy: Agata Pajączkowska

Koszt: 350 zł/3 spotkania

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.