AFAZJA ROZWOJOWA- DIAGNOZA I TERAPIA KROK PO KROKU

MIEJSCE: Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19 (sala konferencyjna)/ hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 13.10.2024 r.

CZAS: 6 godzin wykładowych (10.00-15.00)

KOSZT: 450 zł

DLA KOGO:  logopedzi, pedagodzy, nauczyciele, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, studenci.

PROWADZĄCA: Katarzyna Szłapa – logopeda, neurologopeda, neurofizjolog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta miofunkcjonalny; od 24 lat zajmuje się terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka blisko 40 publikacji: książek, pomocy dydaktycznych z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej. Wielka pasjonatka swojej pracy

CEL SZKOLENIA: Nabycie wiedzy na temat diagnozowania i terapii afazji rozwojowej. Poznanie technik i metod wspomagających terapię

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Terminologia – alalia, afazja rozwojowa, niedokształcenie mowy o typie afazji, SLI,DLD
 2. Kiedy mówimy o afazji rozwojowej? Symptomy językowe i niejęzykowe.
 3. Rodzaje afazji, charakterystyka.
 4. Diagnoza różnicowa- afazja rozwojowa a, zaburzenia mowy na tle niepełnosprawności intelektualnej i spektrum autyzmu.
 5. Postępowanie diagnostyczne krok po kroku.
 6. Jakie są najczęstsze trudności diagnostyczne.
 7. Wywiad z rodziną – na co zwrócić szczególną uwagę.
 8. Aktualne narzędzia diagnostyczne- testy i kwestionariusze.
 9. Planowanie oddziaływań terapeutycznych
 10. Programowanie terapii w zależności od rodzaju afazji.
 11. Rola ruchu, dużej i małej motoryki, sensoryki oraz stymulacji słuchowej.
 12. Programowanie języka u dziecka z afazją.
 13. Wspomaganie koncentracji uwagi oraz pamięci i rozumienia mowy.
 14. Postępowanie terapeutyczne w afazji motorycznej: technika wyrazów kluczowych, technika rymujących par.
 15. Planowanie motoryczne i sekwencjonowanie ruchowe, rola gestu, zastosowanie metod sugestywno-kinestetycznych.
 16. Przegląd metod i technik oraz ich zastosowanie w terapii.
 17. Metody niekonwencjonalne- własne obserwacje.
 18. Znaczenie współpracy logopedy z nauczycielami i innymi specjalistami.
 19. Współpraca z rodziną- wskazówki i zalecenia.
  Szkolenie wzbogacone materiałem filmowym.

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział 14 dni przed szkoleniem. W przypadku dokonywania zapisu w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem, prosimy o opłacenie od razu całej kwoty.

Zapraszamy również do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/edukacjaterapeutyczna/

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.