AAC: ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SPOSOBY KOMUNIKACJI OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH W POROZUMIEWANIU SIĘ

MIEJSCE: Radom/Centrum Arka w Radomiu ul. Kazimierza Kelles-Krauza 19/hotel z możliwością rezerwacji noclegu.

TERMIN: 05-06.10.2024 r.

CZAS TRWANIA: 22 godz. – 2 dni

KOSZT: 850 zł

DLA KOGO?
psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów pracujący  z osobami niemówiącymi.

PROWADZĄCA: Alina Smyczek ukończyła

 • studia pedagogiczne (UJ, Kraków), jest logopedą dyplomowanym (UW, Warszawa); jest nauczycielem dyplomowanym, praktykiem z 25-letnim stażem, wciąż czynnym zawodowo, od początku kariery zawodowej pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT),
 • ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji i wystąpień, także poza granicami kraju,
 • otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia,
 • od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie, przeszkoliła ponad 4000 osób.
 • pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz z kilkoma wyższymi uczelniami,
 • jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”- ISAAC Polska, prezesem Zarządu III i IV kadencji, pomysłodawczynią Warsztatów AAC, Biuletynu AAC,
 • wprowadziła i rozpropagowała w Polsce: Czytanie Uczestniczące, Model Uczestnictwa, standardy edukacji uczniów niemówiących oraz wiele elementów i technik metodyki AAC,
 • jest autorką Systemu Komunikacji Językowej „Słowik”.

 PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter solidnego wprowadzenia słuchacza w dziedzinę AAC: pokazuje elementy interwencji, ich strukturę, oraz prezentuje metodyczny porządek wprowadzania AAC. Ma na celu przygotowanie uczestnika do:

 • Rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia
 • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
 • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka),
 • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,
 • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych),
 • dobierania i nauczania strategii komunikacji
 • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,
 • rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji,
 • dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe),
 • wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają też składowe indywidualnego systemu komunikacji, np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Widzą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu uczenia się ich użycia. Biorą udział w ćwiczeniach dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

CENA ZAWIERA:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • serwis kawowy- herbaciany

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
– Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie www.edukacjaterapeutyczna.pl
– Całą należność za udział w szkoleniu należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
– Wszelkie należności z tytułu kursów lub szkoleń płatne są na rachunek bankowy organizatora ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140  ze wskazaniem w treści przelewu nazwy szkolenia i osoby biorącej w nim udział.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (max 24 osoby)

Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00140/2020.

  Zapisz się na szkolenie:


  Dane do faktury

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)


  Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
  Oddział Edukacja terapeutyczna, ING Bank Śląski S.A. PL 26 1050 1793 1000 0090 8191 2140

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu promocji produktów i usług Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra teraz i w przyszłości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra (Informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń, kursów oraz konferencji organizowanych przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra)
  Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra, z siedzibą w Radomiu przy ul. Szlacheckiej 15. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Instytutu Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.